Μήνυμα Κοινοτικό Συμβούλιο Διαφημίσεις Ανακοινώσεις Επικοινωνία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
Δημοσιεύσεις
Αρχείο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

KΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΣΟΥΣ
Πλατεία Αποστόλου Φιλίππου,
4770  Άρσος, Λεμεσός
Τηλ : 25943223, 25942171
Φαξ: 25944378
E-mail: info@arsos.org

Σύνδεσμος Ανάπτυξης Κοινότητας Άρσους

Ταχ. Θυρ.: 51695
3508, Λεμεσός
Τηλ: 99410577

 
 
Έργα > Ολοκληρωμένα
 
 1. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε διάφορους δρόμους
 2. Γενικός καθαρισμός δρόμων και τεμαχίων
 3. Γενικός καθαρισμός κλειστών οχετών ομβρίων υδάτων
 4. Βελτιωτικά έργα στον υπεραστικό δρόμο Άρσους- Αγ.Νικολάου (τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και τοίχων μπετόν)
 5. Καθαρισμός και Ευπρεπισμός κοιμητηρίου
 6. Συντήρηση χώρων πρασίνου
 7. Κατασκευή οχετού στο σφαγείο
 8. Επιδιορθώσεις του δικτύου υδατοπρομήθειας
 9. Τοποθέτηση νέας γραμμής παροχής νερού στο κοιμητήριο
 10. Καθαρισμός χώρων απόρριψης σκυβάλων
 11. Διαμόρφωση οχετού στην οδό Νικηφόρου/ Κώσταινας
 12. Επέκταση οδικού φωτισμού στην οδό Αγ. Ανδρονίκου
 13. Αγορά  κτιρίου Συνεργατικού Παντοπωλείου Άρσους (Ευρώ 30.000) Η συμβολή των απανταχού Αρσιωτών και φίλων της κοινότητας από εισφορές, έχει ανέλθει στις 26,000 Ευρώ)
 14. Αγορά οικοπέδου για ανέγερση χώρου Στάθμευσης (Ευρώ 35.000)

 

 

 
 
Footer
Behind us is the memory of our fathers, in front of us are the eyes of our children!
 
   
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No http://www.arsos.org/images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.